Google Ads novosti – veljača 2020.

Poboljšan pregled izmjena na nivou Google Ads kampanja i računa

Dnevna optimizacija i izmjene koje se rade na Google Ads kampanjama uvijek imaju zajednički cilj – poboljšanje izvedbi kampanja. No, osim izrade određene izmjene bitno je i pratiti kakve je rezultate ona donijela. Izmjene na Google Ads kampanjama bez cilja i praćenja podataka i rezultata, kako bi se utvrdilo ako je određena izmjena rezultirala uspjehom, nemaju smisla.

Sve izmjene rađene u Google Ads računima i kampanjama mogu se vidjeti u “Change History” odjeljku na nivou kampanje ili računa, no do sada to nije bilo, u najmanju ruku, previše pregledno. Novost koju Google donosi su bilješke (annotations) koje se od sada prikazuju na grafikonima.

Tako se može pratiti izvedba kampanja nakon ciljano napravljenih izmjena, a isto tako ta novost može poslužiti kako bi se otkrio uzrok promjena funkcioniranja kampanje – primjerice ako naglo opadne broj klikova, a oglašivač nije siguran zašto je došlo do toga, u svakom trenutku može provjeriti graf u “change history” odjeljku i vidjeti ako je rezultat promjene funkcioniranja kampanje možda neka izmjena koju je on napravio (kao što bi mogla biti promjena bid strategije i slično). 

Google Ads – Povijest izmjena (change history)

Izvor: https://support.google.com/google-ads/answer/9733082

Jednostavno dijelite remarketing liste kroz MCC račun i podračune

Remarketing je genijalna stvar i to već svi znaju, te vjerujemo da ste dobro upućeni što je to i kako funkcionira. Stavka bez koje remarketing ne može funkcionirati su remarketing liste. Preko MCC (My Client Center) računa remarketing liste moglo se koristiti u više različitih Google Ads (pod)računa, no to nije bilo najjednostavnije za izvesti. Kako bi se omogućilo lakše dijeljenje Google Ads remarketing lista, uvedena je opcija “continuous audience sharing”.

Google Ads – dijeljenje remarketing lista

U nadolazećim mjesecima, bit će omogućena opcija djeljenja remarketing lista kreiranih u pojedinim Google Ads (pod)računima s pripadajućim MCC računom.

Izvor: https://support.google.com/google-ads/answer/9659479

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top