Google oglasi u turizmu na primjeru restorana

Ljeto je kalendarski počelo prije nekoliko dana, a tradicionalno se radi o godišnjem dobu koje Hrvatskoj godinama donosi najveći broj turista. Iako se posljednjih godina intenzivno radi na cjelogodišnjem turizmu, a kao rezultat truda došlo je produljenje sezone na neke proljetne, tj. jesenske mjesece, ipak najveći broj turista Hrvatsku posjeti od lipnja do kolovoza. Dolazak turista prilika je najviše onima koji svoje poslovanje obavljaju u uslužnim djelatnostima – dobre prilike valja dobro iskoristiti, a tu na scenu stupaju Google oglasi. 

Koje vrste oglasa koristiti?

Google oglasi mogu biti različiti – tekstualni, slikovni, video itd. O tome smo ranije pisali u našim blogovima gdje smo podrobnije objasnili kako oni funkcioniraju. No, svima je zajedničko to da vam mogu povećati vidljivost, promet i donijeti nove klijente. Ne postoji univerzalan odgovor koju vrstu oglasa je najbolje koristiti u turizmu (kao niti kod koje druge grane djelatnosti), već se to određuje prilikom izrade strategije, a prilagođava se ciljevima oglašavanja. Prikupljeni podaci potom se koriste kod optimizacije kampanja, kako bi se rezultati dodatno poboljšali. No, iako ovo djeluje prilično jednostavno, postoje mnoge zapreke koje se mogu pojaviti prilikom postavljanja kampanja – a prva je svakako ciljna skupina.

Tko sve treba vidjeti moje oglase?

Kako bi se iz Google oglašavanja izvukao maksimum, kampanje moraju biti pomno planirane, a strategija dubinski razrađena. Takav pristup vodi maksimalnom smanjivanju troškova i iskorištavanju prilika. Ugrubo, cilj je postići što više konverzija, uz što niže troškove. Konverzija može biti ostvarivanje telefonskog kontakta, slanje kontakt forme, prodaja ili što god se odredi ključnim u interakciji klijenta i agencije. Kod turizma, najčešće se radi o prodaji putovanja, organiziranju izleta, rezervacijama u ugostiteljskim objektima i slično. Bez obzira o kojoj se vrsti usluge radi, početni korak svodi se na isto pitanje – tko je moja ciljna skupina?

Kako bismo dobili ovaj odgovor, turiste ćemo podijeliti u dvije skupine:

  1. Turisti koji već borave na nekoj destinaciji u Hrvatskoj
  2. Turisti koji tek planiraju posjetiti određenu destinaciju

Gore navedena osnovna podjela odnosi se na domaće i inozemne turiste, a zašto je ona bitna objasnit ćemo u nastavku na primjeru.

Google ads kod ugostiteljskog objekta – restorana

Kao primjer uzeli smo restoran na području Zadra, na kojem ćemo pokušati ukratko objasniti na koji način se može pristupiti oglašavanju.

1. Turisti koji već borave na svojoj destinaciji

Većina turista koji već borave na svojoj destinaciji zasigurno će u svom istraživanju ponude restorana prvo posegnuti za Google tražilicom (isključimo one koji imaju preporuke od primjerice vlasnika apartmana u kojem se nalaze). U tom trenutku, bitno je biti prisutan među rezultatima pretraga. Kao rješenje nameće se Google search, tj. pretraživačka kampanja. 

Dobro odrađena SEO optimizacija može vam pomoći u visokom rangiranju, no prve četiri pozicije rezultata pretrage rezervirane su za oglase. Turist koji pretražuje rezultate u svojoj blizini, tj. na lokaciji gdje se nalazi, potencijalni je korisnik usluge spreman na akciju – bez obzira radi li se o instantnom odlasku na večeru ili planiranju ručka za vrijeme njegova boravka na odredištu. Viša pozicija rezultata pretrage nudi veću šansu da korisnik vidi oglas te na kraju postane vaš klijent.

Neke od mogućnosti Google Ads kampanja 

Google Adsi nude mnogobrojne mogućnosti kod izrade kampanja (nećemo ih spomenuti sve jer bi tako mogli pisati u nedogled), no neke od nama trenutno bitnih su ciljanje određene lokacije, vrijeme prikazivanja oglasa, uređaji na kojima će se prikazivati i ostalo. 

Za primjer, uzmimo restoran koji se nalazi u Zadru te je otvoren svaki dan od 10:00 – 24:00 sati. Postavljanje kampanje za takav restoran svakako bi uključivalo izradu pretraživačke kampanje za područje grada Zadra i primjerice za radijus 20 kilometara oko grada – ovisno o tome koga vlasnik restorana sve želi privući na svoju lokaciju. 

Neka primarni cilj oglašavanja bude zaprimanje rezervacija – kampanje se postavljaju da su aktivne u radnom vremenu restorana (od 10:00 – 24:00) kako se budžet ne bi trošio u sate kada se klijentima nitko neće javiti na telefon ili neće dobiti odgovor na poslani upit za rezervaciju u vremenu koje smatraju optimalnim. 

Za strane turiste kampanja se može izraditi na engleskom jeziku (ako uzmemo u obzir da ‘engleski svi pričaju’) i naravno na ostalim jezicima, dok se za domaće turiste ona može napraviti na hrvatskom jeziku. Koliko su bitni sami oglasi, toliko je bitno i istraživanje ključnih riječi koje će se koristiti. Primjerice, jedna od ključnih riječi koju svakako valja uključiti u našem slučaju s obzirom na relevantnost i mjesečni broj pretraga prema Google Keyword Tool-u je ‘restorani Zadar’, ‘najbolji restorani u Zadru’, tj. ‘restaurants Zadar’, ‘restaurants near me’ na engleskom jeziku. Prilikom istraživanja ključnih riječi, Google Keyword planner prikazuje pokazatelje kao što su prosječni mjesečni broj pretraga, prosječna cijena po kliku, konkurencija oglašivača na pojedine ključne riječi i ostalo – proces istraživanja ključnih riječi uključuje odabir optimalnih ključnih riječi s obzirom na navedeno.

Nakon što se odaberu ključne riječi, slijedi pisanje oglasa. Kako se radi o ciljnoj skupini koja već boravi u Zadru te je u potrazi za restoranom – tj. o ciljnoj skupini spremnoj poduzeti akciju odmah, bitna je poruka koja će se slati oglasima. Ako je glavni cilj oglašavanja zaprimanje rezervacija, tada ‘call-to-action’ oglasa mora biti usmjeren na isto. Naravno, bitno je isticanje i ostalih odlika restorana koje potencijalnim korisnicima mogu biti prevaga prilikom donošenja odluke. 

Osim dobro napisanih oglasa i kvalitetno istraženih ključnih riječi, Google oglasi nude još opcija pomoću kojih potencijalnim klijentima možete osigurati jednostavnije dobivanje više informacija o restoranu – radi se o proširenjima Google oglasa. Prvo proširenje koje svakako valja koristiti je lokacijsko proširenje, koje korisniku pokazuje točnu lokaciju vašeg restorana na Google karti (uzevši u obzir da je postavljen Google Business Profile – do nedavno zvan Google My Business). Telefonski broj također je odlično proširenje oglasa pomoću kojeg korisnik može direktno preko oglasa nazvati vaš restoran, bez da mora kliknuti na oglas i posjetiti web stranicu. Mogu se postaviti i ostala proširenja kao što je primjerice klikabilan menu koji će korisnika odvesti na vašu odredišnu stranicu s ponudom, zatim posebne ponude vašeg restorana (primjerice happy hour) i slično. 

Osim pretraživačke kampanje koju smo objasnili, pokretanje prikazivačke kampanje (display kampanja – banneri) također je dobra opcija jer nudi ciljanje korisnika prema interesima, ključnim riječima, itd. – tako da je moguće primjerice osobi koja čita članak vezan uz hranu prikazati banner s vašim jelom, imenom te lokacijom restorana. Isto je moguće i kod osoba koje je Google preko svojih algoritama svrstao u skupinu koja pokazuje interes za dobrom hranom i slično.

Mogućnosti koje Google Adsi nude stvarno su ogromne te bismo o tome mogli potrošiti još mnogo redova i ne bismo bili niti blizu navođenja svih. No, najbitnije je svaku od tih mogućnosti dobro promotriti te vidjeti na koji način ih iskoristiti za postizanje što boljih rezultata i pružanje svih bitnih informacija potencijalnim korisnicima. Svaka kampanja različita je ovisno o ciljevima oglašavanja te dokazano uspješan pristup kod jednog restorana ne garantira iste rezultate kod drugog. U tome je ‘čar’ individualnog pristupa prilikom izrada Google Ads kampanja. 

Turisti koji tek planiraju posjetiti određenu destinaciju

Osim turista koji se trenutno nalaze na lokaciji oglašivača, oglasi se mogu prikazivati i osobama koje planiraju tek putovati u Hrvatsku ili unutar nje. Osnovna razlika između dvije spomenute skupine turista je ta da se u gore navedenom primjeru radi o ciljnoj skupini spremnoj djelovati odmah (ili unutar nekoliko dana), dok se kod ove ciljne skupine radi o osobama koje tek istražuju i planiraju. 

Kada smo utvrdili osnovnu razliku između ove dvije ciljne skupine, važno je napomenuti kako treba pripaziti da se za ove dvije skupine šalje i različita poruka – primjerice, nema pretjeranog smisla nekome tko planira u Hrvatsku stići za 40 dana kao glavni ‘call-to-action’ postavljati rezervaciju termina, već pružiti što više informacija o restoranu i ponudi. Mogućnosti izrada kampanja su i ovdje iste kao i ranije navedene, tako da se nećemo ponavljati, no jedna od razlika bila bi da se ovdje oglasi mogu prikazivati i u vrijeme kad restoran nije otvoren, s obzirom na to da je glavni cilj korisnika doznati više informacija, za razliku od primjera gore gdje je glavni cilj rezervacija termina.

Da zaključimo ovaj dio, možemo još napomenuti koliko je važno publiku razdijeliti ovisno na njihove interese – u ovom slučaju radi se o dvije različite skupine od kojih je jedna u fazi poduzimanja akcije, dok je druga u fazi istraživanja te se prema tome odlučuje na koji način će se vršiti komunikacija.

Zaključak

Gore navedeni primjer vezan je uz restorane, no slično vrijedi i za ostale djelatnosti. Također, ciljnu skupinu u ovom primjeru definirali smo ugrubo te se ona uvijek može (i mora) detaljnije definirati, a u ovom primjeru to može uključivati i platežnu moć, preferenciju prema određenoj vrsti hrane (primjerice vegetarijanska), zemlji iz koje klijenti dolaze i slično. 

Prikazivanje oglasa pravim osobama na pravom mjestu i u pravom vremenu ključno je kod oglašavanja i postizanja dobrih rezultata bez obzira na vrstu djelatnosti. Osim dobre kampanje, dobra web stranica prilagođena korisnicima također je nužna kako bi vaši rezultati bili dobri – srećom, i u tom dijelu vam možemo pomoći. Ako pak u oglašavanje odlučite krenuti sami, nadamo se da će vam ovaj članak pomoći prilikom planiranja strategije i izrade Google Ads kampanja.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top