Unaprijedite rezultate svoje kampanje naprednim mogućnostima

Nakon što se Google Ads kampanja pokrene, sustav počinje s prikupljanjem važnih podataka koji se koriste u daljnjoj optimizaciji. Kada je kampanja aktivna, korisnik dobije vrijedne podatke vezane uz njeno funkcioniranje, kao što su izvedba pojedinih ključnih riječi, lokacije na kojima kampanja najbolje funkcionira, vrijeme u kojem se ostvaruje najviše klikova koji donose konverzije, te …

Unaprijedite rezultate svoje kampanje naprednim mogućnostima Read More »