Google Ads novosti – veljača 2020.

Poboljšan pregled izmjena na nivou Google Ads kampanja i računa Dnevna optimizacija i izmjene koje se rade na Google Ads kampanjama uvijek imaju zajednički cilj – poboljšanje izvedbi kampanja. No, osim izrade određene izmjene bitno je i pratiti kakve je rezultate ona donijela. Izmjene na Google Ads kampanjama bez cilja i praćenja podataka i rezultata, …

Google Ads novosti – veljača 2020. Read More »