Google Ads novosti – srpanj, 2020.

Novosti na overview pregledu Google Ads računa Overview pregled osnovni je pregled Google Ads računa. Temeljem feedbacka korisnika Google je uveo tri novosti kod overview pregleda. Prva novost je da se recommendations u računu mogu primijeniti direktno iz overview pregleda i da se prikazuje optimization score. Druga novost je kreiranje kampanja iz overview pregleda, dok …

Google Ads novosti – srpanj, 2020. Read More »