Osnove

Google Ads novosti – srpanj, 2020.

Novosti na overview pregledu Google Ads računa Overview pregled osnovni je pregled Google Ads računa. Temeljem feedbacka korisnika Google je uveo tri novosti kod overview pregleda. Prva novost je da se recommendations u računu mogu primijeniti direktno iz overview pregleda i da se prikazuje optimization score. Druga novost je kreiranje kampanja iz overview pregleda, dok …

Google Ads novosti – srpanj, 2020. Read More »

Google Ads novosti – lipanj 2020.

Refine Keywords – nova opcija Google Keyword Plannera Keyword Planner alat je pomoću kojeg oglašivači mogu dobiti ideje koje ključne riječi koristiti ili pak vidjeti metrike za određene ključne riječi kao što su broj pretraga, prosječna cijena po kliku, itd. Pomoću refine keywords opcije olakšan je odabir relevantnih ključnih riječi tako da se ključne riječi …

Google Ads novosti – lipanj 2020. Read More »

Scroll to Top