Aleksandar Marić

Aleksandar Marić

Kako organizirati Google Ads račun

Dobra organizacija Google Ads računa preduvjet je i jedna od glavnih stavki koje mogu utjecati na uspješnost Google Ads kampanja. Kako bismo dočarali koliko je organizacija Google Ads računa bitna, možemo ga usporediti s radnim stolom. Radni stol s nabacanim stvarima čini gotovo pa nemogućim pronaći određene stvari kada su najpotrebnije. Slično vrijedi i za Google Ads račun. Kako bi se to izbjeglo, potrebno je planirati strukturu računa prije nego se počne s izradom kampanja.

Kako planirati strukturu računa?
Za početak, objasnit ćemo strukturu Google računa. Zamislimo Google račun kao piramidu. Na vrhu piramide nalazi se sam račun koji je povezan na e-mail. Google račun sastoji se od kampanja, na čijoj se razini određuju posebne postavke (kao što su targeting, vrsta kampanje, budžet i ostalo). Kampanje se sastoje od grupa oglasa, koje pak sadrže oglase i ključne riječi.

Kako segmentirati proizvode/usluge?
Prije izrade kampanja najbitnije je odlučiti na koji način želimo segmentirati naše proizvode ili usluge. Na jednostavan način pokušat ćemo to objasniti na primjeru dućana s odjećom i obućom. U tom slučaju, najbolje je podijeliti kampanje s obzirom na vrstu odjeće koja se prodaje – kampanja za cipele, kampanja za jakne, kampanja za hlače itd. Unutar kampanja za jakne izrade se različite grupe oglasa bazirane na vrsti jakne – kožne jakne, proljetne jakne i slično. Isto vrijedi i za ostale kampanje. Moguće je napraviti još detaljnije strukturiranu ponudu, u smislu izrade posebne kampanje za svaki različiti proizvod.

Tako strukturirana kampanja omogućuje korištenje relevantnih ključnih riječi za svaku grupu oglasa. Osim toga, to omogućuje detaljnije praćenje funkcioniranja određenog proizvoda i efikasnosti njegove promidžbe.

Ukratko, najbolja praksa je:

  • Kreirati posebne kampanje za različitu vrstu proizvoda, različito područje targetinga te različite vrste oglasa;
  • Kreirati posebne grupe oglasa sa relevantnim ključnim riječima bazirano na vrsti proizvoda ili usluge;
  • Za različito poduzeće obavezno kreirati poseban račun.

Ako vam se svidio naš blog post, podijelite ga na društvenim mrežama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE VIŠE

Scroll to Top