Neka vaši Google Ads oglasi budu vidljivi

Plaćeni oglasi međusobno se natječu i ulaze u aukcije nakon kojih Google sustav preko algoritama (za koje bismo svi voljeli znati kako točno funkcioniraju) odlučuje koji će od oglasa biti prikazan i na kojoj poziciji. Najveći bid ne garantira uvijek prvu poziciju na stranici. Na postizanje prve pozicije na stranici, utječe mnogo varijabli.

Kako postići bolju poziciju?

Kako bi se postigla što bolja pozicija oglasa, potrebno je paziti na mnogo stvari prilikom izrade istih (ali i prilikom izrade kompletne kampanje). Na sljedeće stavke bitno je paziti kako bi se oglas prikazao na što boljem mjestu:

Bid – što je oglašivač voljan platiti višu cijenu po kliku, to je veća šansa da će oglas biti više pozicioniran;
Format oglasa – ad format koji se odabere, doprinosi poziciji oglasa. Oglasi koji koriste proširenja (molim te hyperlink na proširenja na blog o tome) imaju veće šanse za postizanjem više pozicije;
Očekivani clickthrough-rate – očekivani CTR za oglas, ako je on nizak potrebno je razmisliti o promjeni oglasa;
Relevantnost web stranice – prikazuje da li je web stranica relevantna oglasu;
Relevantnost oglasa – Prikazuje da li je oglas relevantan sadržaju na web stranici.


 Važno je napomenuti kako je potrebno poštovati sve navedene faktore ako se želi postići najbolje rezultate. Svi oni utječu na izvedbu oglasa. 

Kako bi razumjeli njihov utjecaj, objasnit ćemo vam Google Ads Auction – sustav koji u obzir uzima sve ove faktore i donosi odluku na kojoj će se poziciji oglas prikazati.

Što je Google Ads Auction/Google Ads Aukcija?

Google Ads Aukcija proces je koji se događa prilikom svakog pretraživanja Googlea. Ona odlučuje koji oglas će se prikazati (ako ih se koristi više, što se svakako preporučuje), na kojoj poziciji na stranici će oglas biti prikazan za specifičnu pretragu i koliko ćete oglašivač platiti za jedan klik.

Kako Funkcionira Google Ads Aukcija?

Svaki puta kada netko unese određeni pojam (ključnu riječ) i krene pretraživati, Google pretražuje web i sustav pronalazi sve ključne riječi koje odgovaraju toj pretrazi (ključnoj riječi ili frazi koji je korisnik upisao u tražilicu).
Kada pronađe sve te ključne riječi, Google od svih oglasa koje se za iste koriste, eliminira one koji nisu relevantni te se neće prikazati (primjerice ako targetiraju različitu zemlju od zemlje pretrage, ili nisu odobreni).
Od preostalih oglasa, prikazat će se samo oni koji imaju high ad rank. Ad rank je pozicija na koju utječu faktori koje smo naveli ranije. Takvim sistemom, sustav prikazuje najbolje i najrelevantnije oglase, što donosi korist i onome tko ih pretražuje te isto tako i oglašivaču.

Što je Quality Score?

Važno je napomenuti da kod aukcije postoji varijabla koja se zove quality score. Quality score ocjenjuje ocjenama od 1-10 svaku ključnu riječ u Google Ads računu. Na njega utječu kvaliteta oglasa i landing page-a na koji oglas vodi. Visok quality score znači da sustav prepoznaje oglas i landing page kao relevantne i korisne za osobu kojoj se on prikazuje gleda.

Za kraj, važno je zapamtiti da čak i ako konkurencija ima viši bid, ne znači da će njihov oglas biti prikazan na boljoj poziciji. 

Aukcije na Google pretraživanjima su svakodnevne i imaju potencijalno različite rezultate, koji ovise o trenutku kada se aukcije odvijaju.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top