Ocijenite uspješnost Google Ads kampanja

Google Ads sustav oglašivačima pomaže unaprijediti funkcioniranje kampanja prikazujući što od postavki koje su unesene funkcionira dobro, a što ne. Mnoge metrike dostupne su u sustavu, pomoću kojih se može izravno unaprijediti funkcioniranje kampanja, te svaki korisnik može personalizirati stupce s metrikama i prema njima ocjenjivati njihovu uspješnost.

Analiza podataka

Što vrijeme od pokretanja kampanje više odmiče, to se dobiva sve više metrika i statističkih podataka na raspolaganje temeljem kojih se mogu donositi odluke o eventualnim promjenama na kampanjama radi njihovog boljeg funkcioniranja. Analiza podataka može se vršiti na nivou računa, kampanje, grupe oglasa, ključnih riječi. Za analizu takvih podataka moraju se razumjeti Google Ads i statistički podaci koje prikazuje. Kada se izradi Google Ads račun, on prikazuje standardne metrike. Na korisniku je da pomoću opcije “customize columns” promijeni te metrike, te doda ili makne one koje mu ne odgovaraju.

Osnovne metrike

Kako bismo vas ukratko upoznali s metrikama Google Ads sustava, navesti ćemo nekoliko osnovnih reportova i metrika:
Search term report – izvještaj na kojem se vidi preko kojih pojmova pretraživanja korisnici dolaze do oglasa. Iz tog izvještaja pojmovi se mogu direktno dodavati kao ključne riječi ili negativne ključne riječi u kampanje:
Locations report – izvještaj na kojem se može vidjeti od kuda dolaze klikovi, tj. gdje su locirani korisnici koji su kliknuli na oglase;
Geographic report – pokazuje fizičku lokaciju osoba koje su kliknule na oglase, ali isto tako i lokacije za koje su oni pokazivali interes;
Landing page experience report – pokazuje kvalitetu landing pagea, koji je (podsjećamo) jedan od faktora koji utječu na Quality Score oglasa;
Paid and organic report – izvještaj koji prikazuje kako korisnici dolaze do oglasa uspoređujući organske i plaćene rezultate;
Attribution reports – prikazuje “put” kojim korisnici dolaze na web i vrše konverzije.

Neke od osnovnih metrika koje se koriste na keyword razini su:
Impresije – koliko je puta oglas prikazan;
Clicks – koliko je puta kliknuto na oglas;
CTR – postotni omjer između klikova na oglas i broja impresija;
Conversions – prikazuje koliko je korisnika napravilo konverziju na webu;
Cost/Conversion – prikazuje koliko je novaca bilo potrebno utrošiti da bi se postigla jedna konverzija;
Conversion rate – postotak koji prikazuje koliko se konverzija dogodilo na webu u odnosu na broj klikova na oglase.

Stjecanjem iskustva u Google Ads sustavu, korisnik kroz vrijeme počinje koristiti sve više raznih metrika u svrhu poboljšanja funkcioniranja kampanja. Nadamo se da će ove najjednostavnije biti dovoljne za početak i osnovno razumijevanje Google Ads sustava.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top