PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je izvršiti zadatak objavljen u statusu 25.12.2021. pod naznakom [POKLANJAMO] na Facebook profilu Adssential.

Prema zadatku, potrebno je u komentaru ispod objave napisati kreativan razlog čime vam je osoba koju označite u komentaru uljepšala praznike, a troje koji ostave najkreativniji odgovor po mišljenju zaposlenika Adssentiala i označe osobu, osvajaju nagradu.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od objave 25.12.2021. do 27.12.2021. u 23:59 sati.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi fanovi Facebook stranice Adssential s prebivalištem u Hrvatskoj s više od 18 godina starosti, osim radnika Organizatora i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Komentar ne smije biti uvredljivog, neprikladnog ili vulgarnog sadržaja. Svaki sadržaj za koji Organizator procijeni da nije u skladu s pravilima ili da je po bilo kojoj osnovi uvredljiv ili neprikladan, bit će izbrisan i isključen iz aktivnosti.

Osobi koja je sudjelovala u nagradnom natječaju s više od jednog komentara, u obzir će se uzeti samo prvi ponuđeni odgovor.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku  diskvalificirati prijavljene sudionike ako:

– sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke

– sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata na kontaktne podatke

– svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

– ako sudionik koristi “lažni profil”, odnosno profil namijenjen isključivo za sudjelovanje u nagradnim natječajima

NAGRADA

Nagradu za najkreativniji odgovor osvojit će troje natjecatelja.

Nagrada je Bura marama za svakog dobitnika.

Nagradu nije moguće zamijeniti niti zatražiti novčanu protuvrijednost, a dostupne boje podložne su promjenama.

SUGLASNOST

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, njihovi osobni podaci mogu koristiti samo u svrhu ispunjenja obaveza Organizatora iz ovog nagradnog natječaja, odnosno kontakta s dobitnicima, dostavljanja osvojenih nagrada i najduže do ispunjenja obaveza Organizatora po ovom nagradnom natječaju. Nakon toga se svi podaci brišu. Ova suglasnost može se u svakom trenutku opozvati.

OBAVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA

Organizator nije odgovoran ako nije moguće stupiti u kontakt s dobitnikom zbog  nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Dobitnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, e-mail, itd.).

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju Facebook stranice ili nagradnog natječaja.

Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima na znanje da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i  odgovora ovisi o tehničkih mogućnostima pružatelja internet usluge i faktorima koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u vezi, kao i održavanje mrežnog kontakta.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osigurava Adssential.

Scroll to Top