Unaprijedite rezultate svoje kampanje naprednim mogućnostima

Nakon što se Google Ads kampanja pokrene, sustav počinje s prikupljanjem važnih podataka koji se koriste u daljnjoj optimizaciji. Kada je kampanja aktivna, korisnik dobije vrijedne podatke vezane uz njeno funkcioniranje, kao što su izvedba pojedinih ključnih riječi, lokacije na kojima kampanja najbolje funkcionira, vrijeme u kojem se ostvaruje najviše klikova koji donose konverzije, te informacije o uređajima koje korisnici koriste za pristupanje vašim oglasima.

Što je bid adjustment?
Bid adjustment-om naziva se opcija pomoću koje se može povećavati i snižavati bidove za situacije koje smo naveli ranije u tekstu.

Prilikom podešavanja kampanja, najbitnije je staviti se u situaciju korisnika i razmišljati kao korisnik.

Kako koristiti bid adjustment? (Primjer)
Uzmimo u obzir da ste vlasnik restorana i da ste primijetili da osobe koje su u našem susjedstvu češće dolaze u vaš restoran od osoba koje su na fizički udaljenim lokacijama. Upravo u ovakvom slučaju možemo povećati bidove za one osobe koje se nalaze u blizini našeg restorana, kako bi njima oglas bio češće prikazivan. No isto tako, možemo i smanjiti bidove za osobe koje se nalaze primjerice 50km udaljene od našeg restorana jer znamo da je šansa da nas oni posjete minimalna, te će prikazivanje oglasa tim osobama biti samo dodatni trošak.

Primjena bid adjustment opcije u kampanjama:
Uređaj – pomoću ove funkcije može se povećavati odnosno smanjivati bidove za određene uređaje – mobitele, desktop računala i tablete;
Lokacija – pomoću ove funkcije može se povećavati/smanjivati bidove temeljem lokacije (grad, regija, država itd.) gdje se korisnik nalazi;
Doba dana – oglašivač je primijetio da korisnici na webu vrše transakcije u određenim satima? Upravo pomoću ove funkcije baš u te određene sate mogu se postaviti viši bidovi;
- Top sadržaj – Pomoću ove funkcije može se povećavati bidove kako bi se sadržaj prikazivao na, prema Googleu, najboljem sadržaju na YouTubeu i display networku;
Targetiranje – bidove se može povećavati i smanjivati s obzirom na placemente, topicse i ostale metode targetiranja u display kampanji;
Remarketing liste za search oglase – može se povećati bidove ako se želi da se oglasi češće prikazuju osobama na remarketing listi – primjerice samo za osobe koje su web posjetile u prethodnih 30 dana;
Interakcije – može se povećati bidove tako da se korisnicima na mobilnim telefonima češće prikazuju oglasi kojima je cilj da korisnik nazove vaše poduzeće.

Analizom podataka prikupljenih kod pojedinih kampanja, oglašivač može vidjeti u kojim situacijama njegova kampanja najbolje funkcionira. Upravo u tim situacijama bitan je bid adjustment, kako bi se još više unaprijedili rezultati kampanje.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top