Vrste ključnih riječi

U svakom blog postu do sada koji smo napisali spominjale su se ključne riječi. Pa što su to ključne riječi, i kako one funkcioniraju? Kod pretraživačke kampanje, prikazivanje oglasa ovisi o ključnim riječima koje se koriste prilikom njene izrade. Veoma je važno napraviti istraživanje ključnih riječi prije nego se odlučimo za njihovo korištenje.

Kod istraživanja ključnih riječi postoji nekoliko alata koji vam mogu pomoći, a svakako jedan od njih je i Google Keywords planner koji se nalazi u korisničkom sučelju Google Ads-a. Pomoću njega može se vidjeti koliko se koji termin pretražuje na određenoj geografskoj lokaciji, kolika je konkurencija za određenu ključnu riječ, koji bid se preporučuje i slično. Postoje razne varijacije ključnih riječi, a sada ćemo vam objasniti koje su to i kako funkcioniraju.

Vrste ključnih riječi

Prilikom dodavanja ključnih riječi u kampanju, Google Ads automatski dodaje Broad match – ključnu riječ širokog podudaranja. Takve ključne riječi zahvaćaju najširu moguću publiku, no to znači da je isto tako velika vjerojatnost da će one zahvatiti i one osobe te termine pretraživanja koji nisu ciljna skupina. Što učiniti da se to ne dogodi? Jedna od opcija svakako je dodavanje negativnih ključnih riječi kojima će se isključiti određeni termini koji se ne smatraju relevantnima, dok je druga opcija korištenje drugačijeg oblika ključnih riječi, koji će zahvatiti manje rezultata pretraživanja, ali će biti relevantniji. Pa koje su onda vrste ključnih riječi?

Prilikom unošenja ključnih riječi, određeni tip unosi se uz određene znakove. Kako to izgleda, možete vidjeti ispod objašnjenja pojedinih ključnih riječi.


Ključne riječi dijelimo na:

Broad match / široko podudaranje – prikazuju oglase prema ključnim riječima i varijacijama tih riječi kao što su krivo napisane riječi ili sinonimi;

broad match

Broad match modified / modifikator širokog podudaranja – prikazuju oglase slično kao i broad match, ali isključuju sinonime;+broad +match +modified

Phrase match / podudaranje fraze – prikazuju oglase osobama koje upišu frazu koja je unesena kao ključna riječ (ili jako blisku varijaciju);“phrase match keyword”

Exact match / točno podudaranje – Prikazuju oglase za točno te ključne riječi ili bliske varijacije (primjerice jednina ili množina);[exact match keyword]

Negativne ključne riječi – isključuju riječi za koje ne želite da se oglasi prikazuju.


Istraživanje ključnih riječi i njihovo pravilno korištenje veoma je važno kako bi se oglasi prikazivali pravim ljudima – ciljnoj skupini. Upravo zbog toga ključnim riječima treba posvetiti veliku pozornost, kako se novac uložen u kampanje ne bi trošio bez veze.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)